Bondsonderscheidingen

Het Uitvoerend Comité van de KBVB deelt jaarlijks Bondsonderscheidingen uit. De erepenningen en medailles worden uitgereikt aan mensen die zich ingezet hebben voor een club of de Bond. Het Uitvoerend Comité kan de onderscheidingen ook weer intrekken.

Er zijn zes verschillende Bondsonderscheidingen.

1. Grootorde van Baron de Laveleye

De Grootorde van Baron de Laveleye is de hoogste Bondsonderscheiding. Ze kan maar aan één persoon per jaar uitgereikt worden. De onderscheiding is genoemd naar de eerste Bondsvoorzitter. Tot nu toe hebben nog maar vijf mensen deze titel gekregen:

Germain Landsheere Jan Peeters Michel D'Hooghe
Germain Landsheere Jan Peeters Baron Dr. Michel D'Hooghe

 

Constant Vanden Stock Albert Roosens
Constant Vanden Stock Albert Roosens


De Grootorde van Baron de Laveleye kan alleen uitgereikt worden aan een lid van de KBVB dat niet in het Uitvoerend Comité zetelt. Deze onderscheiding kan niet postuum uitgereikt worden.

 

2. Gouden Medaille

De Gouden Medaille wordt toegekend aan leden van het Uitvoerend Comité die al tien jaar erelid zijn van de KBVB. Ook leden die vijftig jaar een officiële functie hebben bij de Bond, krijgen deze medaille. De dienstjaren als scheidsrechter worden niet meegerekend.

Alle Gouden Medailles op een rijtje.

 

3. Erelid

Internationale scheidsrechters, voorzitters van Bondsinstanties en leden van nationale instanties krijgen het vergulde kenteken van erelid na veertig ononderbroken dienstjaren. Ook na 45 niet-opeenvolgende dienstjaren kunnen zij erelid worden.

Alle Ereleden op een rijtje.

 

4. Lid van verdienste

Scheidsrechters en leden van Bondsinstanties krijgen het kenteken van verdienste na dertig jaar ononderbroken dienst. Ook na 35 niet-opeenvolgende jaren kunnen zij lid van verdienste worden.

Alle Leden van verdienste op een rijtje.

 

5. Bondserepenning

Leden van Bondsinstanties krijgen de Bondserepenning na 20 ononderbroken of 25 onderbroken dienstjaren. Scheidsrechters die 40 jaar geworden zijn en al 15 ononderbroken of 20 onderbroken dienstjaren hebben, krijgen ook een Bondserepenning.

 

6. Erkentelijkheidsmedaille

Voetballers die deelgenomen hebben aan 35 officiële internationale wedstrijden kunnen een Erkentelijkheidsmedaille krijgen. Ook spelers met 20 wedstrijden kunnen deze erkenning ontvangen als ze hun carrière als international onderbroken is door een spelongeval. Ook mensen die een uitzonderlijke dienst aan de Bond bewezen hebben, komen in aanmerking. Het gaat dan niet om spelleiders of leden van Bondsinstanties.

Naast de zes Bondsonderscheidingen is er ook nog het Kenteken van Clubleider. Dit speciale kenteken wordt uitgereikt aan bestuursleden die 20 opeenvolgende of 25 onderbroken jaren houder zijn van de bijzondere (blauwe) kaart.

Alle modaliteiten van de Bondsonderscheidingen staan in het Bondsreglement.