Gezondheid

Gezondheidspromotie is een belangrijke pijler voor een sportfederatie. Via een aantal specifieke projecten en beleidsmaatregelen willen we hier aandacht aan besteden.  

Projecten

  • Rookvrij stadion
  • Rookvrij nationaal voetbalcentrum Tubeke
  • 1895 & Stichting tegen Kanker

Meer info?

An De Kock