High5 in je club

Een aangename sfeer op en rond het voetbalterrein creëer je samen. Zowel clubverantwoordelijken, spelleiders, ouders als spelers hebben hierin een rol te vervullen. Een aangename sfeer zorgt voor leuke wedstrijden en een leuk clubleven. Initiatieven rond positief oudergedrag en ouderbetrokkenheid zijn dan ook van goudwaarde.

Tal van clubs nemen reeds kleine en grote initiatieven die hierin kunnen bijdragen. Weldra zullen ze hier te zien zijn.

Ondertussen lanceren we alvast de High5 dribbelouder.

High5 dribbelouder

het praktische format zorgt voor:

  • betrokken voetbalouders bij de eerste kennismaking met de voetbalclub
  • relaxte dribbeltrainers met aandacht voor de speler
  • gemotiveerde spelertjes bij de start van hun voetbalcarrière