Keeperstrainer niveau III PRO

Wat leer ik?

 • Deze hoogste doelmannentrainer opleiding is een soort PRO Licence opleiding voor doelmannen trainers, die zal bestaan uit 5 residentiële sessies (samenhangend met de Champions Leaque kalender) van dinsdagmiddag (aanvang 14.30 u ) tot woensdagavond in residentiële formule en 3 lesmomenten van telkens 1 dag.
 • De doelmannentrainer is verantwoordelijk voor de training en coaching van de doelmannen onder de leiding van de head coach en in samenwerking met de ander staff leden. Deze samenwerking en communicatie zal focussen op het verbeteren van het team, met als taak voor de doelmannentrainer de specifieke aandacht op de rol en taken van de doelman in relatie met het team. Dat zal ook het startpunt zijn voor de samenwerking op het veld tussen doelmannentrainer, head coach en assistent coaches. De doelmannen trainer zal dus beschouwd worden als een gespecialiseerde assistent coach (en niet langer als een individuele trainer voor doelmannen)!
 • De doelmannentrainer zal focussen op het verbeteren van de prestatie van de doelmannen in de verschillende teamfuncties (aanvallen, verdedigen en omschakelen), terwijl hij ook aan de slag gaat met de sterktes en zwaktes van de doelman binnen de taken van het spelsysteem van het team. De hoofd doelstelling is dus de bijdrage van de doelman aan het team resultaat!

Inhoud van de cursus

Het referentiekader is het profile van het team, de spelers en de doelman . Het coachen van doelmannen zou moeten gebaseerd zijn om dit te ontwikkelen en daarom bestaan uit individuele training en team training..

 • Deze opleiding creëert een leeromgeving dat de ontwikkeling faciliteert van het volledig gamma van “skills” die de doelmannentrainer nodig heeft om efficiënt te kunnen werken in het professioneel voetbal
 • Om efficiënt te zijn, dient de doelmannen trainer in staat te zijn om (in termen van kennis, competenties/skills en persoonlijke kenmerken) het volgende te doen:
 1. De doelman coachen op dag van de wedstrijd en gedurende de wedstrijd
 2. De prestatie van de doelman analyseren in relatie tot het spelsysteem en de ander spelers
 3. Een periodiseringsplan/planning opstellen gebaseerd op het spelsysteem van het team, de wedstrijdanalyse en de individuele noden van de doelman
 4. Plannen, uitvoeren  en evalueren van training sessies (zowel met als zonder veldspelers/de rest van het team)
 5. Effectief samenwerken met de head coach en de andere assistent coaches
 6. Begeleiding voorzien voor de doelman, zowel op als naast het veld
 7. Ontwikkelen en implementeren van een plan voor scouting en rekrutering van doelmannen
 8. Managen van zijn/haar eigen leerproces/leeromgeving
   

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding is zeer interactief: de kandidaten worden ten volle betrokken bij de inhoud aan de hand van individuele/groep discussies, taken en opdrachten tijdens residentiële lesblokken, en in de club-sessies. De rol van de lesgever is ervoor te zorgen dat de inhoud en de structuur van de cursus ten volle geïmplementeerd is door het faciliteren van het leerproces en het geven van feedback en richting indien nodig.

Vertrekkend van het profile van de doelman en de doelmannen trainer, werd de inhoud in 4 domeinen onderverdeeld: theoretische modules (36 u) , praktische modules (46u), werk ervaring in de club (48u) en evaluatiemomenten (5u).

Deze worden georganiseerd in een combinatie van residentiële blokken (lesmomenten van 1 of 2 dagen met theorie en praktijksessies), opdrachten in de club (individueel of in micro-groep), stageperiode in de club , een persoonlijk studieproject en een eind examen in de club (praktijksessie).

Overzicht van de opleiding:

 • 36 theoretische lesuren (in residentiële blokken)
 • 86 lesuren praktijk (zowel in residentiële blokken als in het werk in de club, de stage en de individuele opdrachten)
 • 1 module van 8 lesuren tijdens de welke de kandidaat een eigen studieproject maakt gelinkt met een topic uit de cursus
 • 5 uren evaluatiemomenten met als afsluiter de eind evaluatie (praktijksessie in de club)

Waar kan ik de opleiding volgen?

De eerstvolgende organisatie zal doorgaan in het seizoen 2018-2019 in ons Nationaal Voetbal Centrum in Tubeke.

 

Toelatingsvoorwaarden 

Deze opleiding is bestemd voor de doelmannen trainers van het professioneel voetbal. Bij de toelating zullen de volgende criteria/vereisten in overweging worden genomen:

 • De kandidaat is minimaal in bezit van het diploma UEFA B. 
 • Daarnaast is de kandidaat in het bezit van het diploma doelmannen trainer niveau 2 én heeft minimaal 5 jaren als keeper in 1e klasse gespeeld (minimaal 100 wedstrijden) of is minimaal 3 jaar als keepercoach in dienst geweest bij een club niveau profvoetbal / 1e -2e klasse of is minimaal 5 jaar als keepercoach van het A team in dienst geweest bij een club niveau top amateur voetbal.
 • Het cursusgeld betalen van 3500 euro (alle maaltijden en logies inbegrepen).

Maximum 16 kandidaten per opleiding zullen geselecteerd worden om deel te nemen.

Je kan je kandidatuur stellen door een mail te sturen naar kris.vanderhaegen@footbel.com.

 

Evaluatie

Elke kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en die 100 % van de voorziene lessen aanwezig is, wordt op de volgende punten beoordeeld:

 • Formatieve evaluatie: alle opdrachten zullen deel uitmaken van deze continue evaluatie
 • Via het logboek zal het werk en de stage in de club geëvalueerd worden
 • Studieproject/eindwerk: de cursist stelt een zelf gekozen topic voor , gelinkt met een thema uit de cursus.
 • Een eindexamen (praktijksessie in de club)

Bij het begin worden aan de cursisten het evaluatie systeem met de specifieke evaluatiecriteria meegedeeld en toegelicht.