Mandaat vertegenwoordiging doping

Mandaat van vertegenwoordiging van minderjarige spelers

Waarom een vertegenwoordiger?

Het mandaat werd ontworpen in uitvoering van de gemeenschapsdecreten inzake doping en van de verplichte vertegenwoordiging van minderjarigen bij de controle. Het is je waarschijnlijk genoegzaam bekend dat zowel de Vlaamse als de Duitstalige en de Franse Gemeenschap onaangekondigde controles uitvoeren op het gebruik van doping door sportbeoefenaars. Elke gemeenschap heeft haar eigen visie over de bestrijding van de dopingpraktijken. Deze is niet noodzakelijk dezelfde in alle gemeenschappen.

Naast deze wetgevingen, bestaat er een specifieke regelgeving bij de sportbonden. Zo hebben FIFA, UEFA en KBVB specifieke beschikkingen over de doping in hun reglement opgenomen. De KBVB diende zowel met de verschillende gemeenschapsdecreten als met de internationale reglementering rekening te houden.

Zo is de vertegenwoordiging van de minderjarigen verplicht in de Franse Gemeenschap en facultatief in de Vlaamse Gemeenschap. De Duitstalige Gemeenschap voorziet geen specifieke beschikking. Anderzijds moet elke club van de Duitstalige Gemeenschap wel de ouders van minderjarigen inlichten over de verschillende aspecten van doping (de gevaren, de lijst van de dopingproducten, de sancties ...). 

Naargelang de club thuis of uit speelt, is er dus een verschillende wetgeving van toepassing, afhankelijk van het grondgebied van de gemeenschap waarop de wedstrijd plaatsvindt. Als het bovendien een door FIFA of UEFA georganiseerde wedstrijd betreft, mogen ook deze internationale instanties controles uitvoeren ...