In geval van algemene afgelastingen bij de jeugd en reserven, zullen de beslissingen steeds voor vrijdag 12u worden genomen. Wat de eerste ploegen betreft, zal de beslissing ten laatste op zaterdag worden genomen en dit uiterlijk om 12u.
 

Bij extreme weersomstandigheden (hevige sneeuwval, …), kan laattijdig nog worden overgegaan tot algemene afgelastingen.