Het akkoord kwam tot stand na diverse onderhandelingsrondes waarbij beide partijen naar elkaar zijn toegegroeid.

Voetbalbond en spelersgroep toonden begrip en respect voor elkaars standpunten waardoor tot eenieders voldoening een oplossing werd gevonden en waarbij de spelers een belangrijke inspanning doen in het belang van het Belgisch voetbal.

De KBVB is de spelersgroep bijzonder erkentelijk dat ze zich positief heeft opgesteld en verheugt zich op een succesvolle samenwerking met het oog op de komende grote toernooien.

Het akkoord gaat nu in en loopt tot en met het WK 2022.