De hervorming van het jeugdvoetbal steunt o.a. op de Panathlonverklaring (24/04/2004) over ethiek in de jeugdsport en houdt in dat alle kinderen het recht hebben om sport te beoefenen én zich te vermaken en te spelen. Vooral deze twee pijlers dienen als basis voor de volgende sleutels.

Verplichte vervanging na time-out (11v11)

Je leert pas voetballen door daadwerkelijk ook te spelen. VFV voert vanaf volgend seizoen bij 11v11 wedstrijden (vanaf U14) verplichte vervangingen in tijdens time-outs halverwege de eerste en de tweede helft. De regel geldt tot en met U17. Op die manier krijgt iedereen speelgelegenheid en de kans om zich te ontwikkelen. 50 procent speelgelegenheid is een must.

Uiteraard gaan we ervan uit dat alle spelers bij 5v5 en 8v8 steeds minstens 50% speelgelegenheid krijgen. Doordat de wedstrijden tot en met U13 in principe niet door officiële scheidsrechters worden gefloten, vertrouwen we op de jeugdtrainers om dit principe in het belang van het kind strikt op te volgen.

Limiet op aantal spelers op scheidsrechtersblad

Coaches moeten voldoende spelers kunnen gebruiken tijdens wedstrijden, maar anderzijds moeten spelers individueel ook voldoende speeltijd krijgen.

In de wedstrijdvorm 5 tegen 5 wordt daarom gewerkt met maximum acht spelers per ploeg, bij 8 tegen 8 maximaal twaalf spelers en bij 11 tegen 11 mogen niet meer dan zestien spelers op het wedstrijdblad staan. Het is een maatregel die de clubs moet aanzetten om geen al te grote spelerskernen samen te stellen.