Dankzij de hervorming van het jeugdvoetbal wordt vanaf het seizoen 2014-’15 gewerkt met time-outs. De daaraan gekoppelde verplichte vervangingen moeten meer speelgelegenheid garanderen voor alle spelers van het team.

Time-outs

De traditionele eerste en tweede helft maken plaats voor vier wedstrijddelen. Bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8 wordt vier maal vijftien minuten gespeeld, bij 11 tegen 11 vier maal twintig minuten.

Coaches kunnen tijdens de time-out op een rustige manier bijsturen en hoeven tijdens de wedstrijd zelf niet meer te schreeuwen naar de kinderen.

De korte stop laat bovendien de spelers toe om gemakkelijker te recupereren.

De time-outs bevorderen dus enerzijds de kwaliteit van de coaching en anderzijds de garantie op voldoende speelminuten.