We betreuren ten zeerste de maatschappelijke controverse die de afgelopen dagen is ontstaan. Die controverse staat haaks op alles waarvoor we als KBVB willen staan en leidt de aandacht af van alle waarden die we hoog in het vaandel dragen. Daarom hebben we (in onderling overleg) besloten de samenwerking met Damso te beëindigen.

We wensen ons eerst en vooral uitdrukkelijk te verontschuldigen bij iedereen die zich beledigd, gediscrimineerd of gekleineerd heeft gevoeld naar aanleiding van de keuze voor de betrokken artiest.

De KBVB vertegenwoordigt zowat alle geledingen binnen onze samenleving. Mannen en vrouwen. Jongeren en senioren. Autochtoon en allochtoon. We zijn er als KBVB immers rotsvast van overtuigd dat voetbal de kracht heeft om mensen te inspireren en te verbinden. Voetbal in het algemeen en de Rode Duivels in het bijzonder horen dan ook samenhorigheid en verbondheid uit te stralen. Ook respect, integriteit en anti-discriminatie zijn voor de KBVB de hoogste prioriteit.

De maatschappelijke controverse rondom de artiest en de commotie van de afgelopen dagen leiden de aandacht volkomen af van alles waar de KBVB voor staat. Voor die controverse en commotie nemen we zelf de volledige verantwoordelijkheid. We nemen dit zeker mee als een belangrijke en waardevolle les voor de toekomst en als een aanmoediging om onze positieve waarden met nog meer overtuiging uit te dragen.

Jammer genoeg impliceert dit dat er geen officieel WK-lied zal komen.

We wensen ons eerst en vooral uitdrukkelijk te verontschuldigen bij iedereen die zich beledigd, gediscrimineerd of gekleineerd heeft gevoeld naar aanleiding van de keuze voor de betrokken artiest.

De KBVB vertegenwoordigt zowat alle geledingen binnen onze samenleving. Mannen en vrouwen. Jongeren en senioren. Autochtoon en allochtoon. We zijn er als KBVB immers rotsvast van overtuigd dat voetbal de kracht heeft om mensen te inspireren en te verbinden. Voetbal in het algemeen en de Rode Duivels in het bijzonder horen dan ook samenhorigheid en verbondheid uit te stralen. Ook respect, integriteit en anti-discriminatie zijn voor de KBVB de hoogste prioriteit.

De maatschappelijke controverse rondom de artiest en de commotie van de afgelopen dagen leiden de aandacht volkomen af van alles waar de KBVB voor staat. Voor die controverse en commotie nemen we zelf de volledige verantwoordelijkheid. We nemen dit zeker mee als een belangrijke en waardevolle les voor de toekomst en als een aanmoediging om onze positieve waarden met nog meer overtuiging uit te dragen.

Jammer genoeg impliceert dit dat er geen officieel WK-lied zal komen.