Het project ‘Iedereen op het veld’ zet in op de integratie van vluchtelingen en asielzoekers via voetbal. Dit gezamenlijke initiatief van KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League kwam tot stand met steun van Fedasil en kende een succesvol eerste jaar. Aan het einde van het jaar vonden de verschillende partners het dan ook tijd om op een druk bijgewoonde conferentie terug te blikken en goede praktijken uit te wisselen.

In het kader van dit project werden tot nu toe negentien pilootclubs geselecteerd die een eigen integratieproject binnen de club ontwikkelden. Deze pilootclubs worden actief begeleid door een projectmedewerker. Naast deze pilootclubs kunnen ook andere voetbalclubs, sociale organisaties en de verschillende opvanginitiatieven terecht bij deze medewerker voor meer informatie en begeleiding.

Vanaf september 2017 organiseerden de voetbalfederaties verschillende infosessies in Vlaanderen & Wallonië om zowel voetbalclubs als sociale organisaties te informeren over de aansluitingsmogelijkheden, verzekering en begeleiding van asielzoekers & vluchtelingen. Van midden september tot nu werden er reeds tien infosessies georganiseerd in de verschillende Belgische provincies & Brussel. Alle informatie werd eveneens verzameld in een FAQ die beschikbaar is op onze website. Op die manier kregen en krijgen heel wat clubs antwoorden op vragen waar ze mee zaten.

Tot slot werd verder ingezet op het verlagen van drempels en het delen van goede praktijken. Deze werden niet alleen verzameld in een goede praktijkengids, ze kwamen ook tijdens de conferentie uitvoerig aan bod.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Hedeli Sassi (+32 486 912383).