De ticketverkoop voor dit WK wordt in twee grote fases ingedeeld.

Zo zullen de eerste tickets vanaf dinsdag 20 augustus worden verkocht. Enkel neutrale tickets zullen tijdens deze eerste verkoop aan de man worden gebracht, gezien de exacte wedstrijden nog niet zijn gekend en de kwalificaties nog niet zijn afgewerkt. U kunt de datum en de locatie van de gewenste wedstrijd(en) kiezen en komt zo in aanmerking voor de loting die door de FIFA zal worden uitgevoerd.

Indien België zich voor het WK kwalificeert, zal ons land 8% van het voor onze supporters bestemde contingent tickets bekomen. Wat de toekenning van deze tickets betreft, zal de FIFA zich baseren op volgende criteria.

- De nationaliteit of domiciliëring in België indien u de Belgische nationaliteit niet bezit

- De aansluiting bij een officiële supportersclub of bij een door de Bond erkende en door de FIFA goedgekeurde groep

Deze verkoop start op zondag 8 december, twee dagen na de loting van de groepsfase, en zal u de mogelijkheid bieden enkel tickets te bestellen voor de wedstrijd(en) van het land waarvan u supporter bent.

Samengevat : de FIFA beheert de ticketverkoop voor dit WK en om kans te kunnen maken op een ticket binnen het contingent van 8% dat ons zal worden toegekend in geval van kwalificatie, dient u lid te zijn van 1895.