KRC Genk - R. Antwerp FC (23/02/2018) - 3’

Naar aanleiding van een incident met Sinan Bolat op de wedstrijd KRC Genk - R. Antwerp FC (23.02.18) en de vraag of de scheidsrechter de wedstrijd op een correcte manier hervat heeft, kan het Bureau Arbitrage Profvoetbal KBVB bevestigen dat dit het geval was. Hieronder een uittreksel uit spelregel 12 – Overtredingen en onsportief gedrag – punt 4/ Spelhervattingen na overtredingen en wangedrag:

"Als een speler binnen of buiten het speelveld staat en een voorwerp (met inbegrip van de bal) gooit naar een tegenstrever, wisselspeler, gewisselde speler, uitgesloten speler, teamofficial, wedstrijdofficial of de bal, dan laat de scheidsrechter het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop op de plaats waar de tegenspeler of de bal geraakt werd of kon geraakt worden. Als deze positie buiten het speelveld is, dan wordt de vrije schop genomen op de dichtstbij gelegen afbakeningslijn waar de overtreding werd begaan; of een strafschop indien deze in het strafschopgebied van de overtreder gebeurt."