Secretaris-generaal Steven Martens zal hierover de pers te woord staan om 17 uur in het bondsgebouw.