We trachten met een nieuwe methodiek zoveel mogelijkvoetbalwedstrijden in de juiste omstandigheden te laten doorgaan. Wedstrijdomstandigheden zijn niet per provincie, zeker niet voor heel Vlaanderen dezelfde. Ook de beschikbare infrastructuur is niet overal identiek.

Na een informele testfase tijdens het seizoen 2015-2016 werd het reglement aangepast en passen we sinds 1 januari 2017 deze vernieuwing toe.

Voor reserven- en jeugdwedstrijden is het de thuisploeg die de wedstrijd kan afgelasten omwille van onbespeelbaarheid van het terrein. Hiertoe dient de GC of een clubgemachtigde de afgelasting van deze wedstrijd(en) via E-Kickoff in te brengen. Om praktische redenen én om de juiste communicatie mogelijk te maken kan dit vanaf 48 uur voor de wedstrijd, tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van wedstrijd beslist worden.

Bij extreme weersomstandigheden en/of gevaarlijk verkeer kan het bevoegde comité / administratie nog steeds een algemene afgelasting uitvaardigen.

Na twee weken met specifieke omstandigheden kunnen we spreken van een goede start, met beperkte kinderziekten.

Op de sociale media stelden we vast dat nog niet iedereen op de hoogte is van deze vernieuwing, die moet leiden tot meer en beter voetbal. Wij vragen daarom aan onze clubs om dit ook intern te communiceren aan hun bestuurders, hun trainers, hun spelers en ouders, hun supporters.