Hieraan meewerken kan door deze vragenlijst in te vullen. De enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Je antwoorden worden VOLLEDIG ANONIEM opgeslagen, behandeld en verwerkt. Je bent volledig vrij om deel te nemen aan het onderzoek en kan op ieder moment je deelname stoppen, zonder de reden van stopzetting te vermelden.

Op aanvraag kan je zelfs een samenvatting van de onderzoeksresultaten verkrijgen.

Als je bijkomende vragen of opmerkingen hebt, kan je contact opnemen via: els.dewaegeneer@ugent.be.

Uiteraard zouden we het top vinden indien ook jouw club hieraan deelneemt.