Per provincie wordt er een scheidsrechter als verantwoordelijke afgevaardigd die overleg pleegt met de jongere leden uit de vriendenkringen in zijn provincie. Hieruit ontstaan dan nieuwe ideeën rond rekrutering, opleiding en feedback over georganiseerde cursussen of evenementen. Het is de bedoeling om op die manier een beter zicht te krijgen op onze arbitrage vanuit het standpunt van onze jongste ledengroep. Vanuit de Jeugdraad worden dan voorstellen gedaan naar de globale werking toe.

Het aantal nieuwe scheidsrechters in de provincies op de recentste cursus bedraagt in totaal 221 (Oost-Vlaanderen 49; West-Vlaanderen 45; Vlaams-Brabant 20; Limburg 56; Antwerpen 51). Het is de bedoeling om door de inbreng van de Jeugdraad in de toekomst een stijging van dit aantal te bewerkstelligen.

Voetbal Vlaanderen zal in haar arbitragebeleid focussen op innovatie en kwaliteit, teneinde een nieuwe dynamiek te creëren.

De volgende scheidsrechters zullen verantwoordelijk zijn voor hun provincie:

  • Antwerpen: Wesley Alen
  • Limburg: Bert Put
  • Brabant: Wesli De Cremer
  • Oost-Vlaanderen: Bram Van Driessche
  • West-Vlaanderen: Jordy Vermeire 

Jeugdraad Arbitrage Voetbal Vlaanderen met Voorzitter Lawrence Visser en verantwoordelijke van de Arbitrage Voetbal Vlaanderen Kris Bellon.