Iedereen is daarvan overtuigd maar krijgt soms al eens te horen dat…

  • 13 cursusavonden niet combineerbaar zijn met de werk/gezinssituatie van de trainer…
  • de locatie niet ideaal gelegen is…
  • de trainer die ‘examens’ niet ziet zitten…
  • de trainer nog studeert én nog zelf voetbal speelt waardoor een opleiding volgen niet evident is…

Voor die trainers is volgende bijscholingsavond wél een optie!

Op het menu: een interactieve voetbalavond die start met een demotraining waarbij verschillende do’s and don’ts van een jeugdtrainer aan bod komen en gevolgd wordt met een nabespreking vol tips and tricks om tot een goede voetbaltraining te komen.

Programma

Gratis inschrijven