Physical Coach - Niveau I (Jeugd)

Tijdens de opleiding Physical Coach - niveau 1 (jeugd) leert de trainer/coach, hoe we meer ‘voetbal-atleten’ kunnen opleiden vanaf 4 jaar, waarbij het einddoel, het spelen van een voetbalwedstrijd centraal staat.

Doelstelling van de opleiding

• Competenties ontwikkelen om jonge voetballers nog beter collectief te gaan begeleiden inzake fysieke ontwikkeling op basis van leeftijdskenmerken.

• Competenties ontwikkelen om jonge voetballers nog beter individueel te gaan begeleiden inzake fysieke ontwikkeling op basis individuele verschillen.

• Competenties ontwikkelen om jonge voetballers nog beter individueel gaan begeleiden inzake fysieke ontwikkeling op basis van maturiteit.

• Gediplomeerde trainers de kans te geven zich verder te bekwamen inzake fysieke begeleiding van de  jeugdvoetballer.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de cursus bestaat uit 30 modules specifiek gericht naar de fysieke ontwikkeling van kinderen van 4 tot 21 jaar in overeenstemming met de biologische leeftijd en gekoppeld aan de juiste lifestyle: filosofie, doelstellingen, principes, opmaken en toepassen van fysiek leerplan in de 2v2, 5v5, 8v8 en 11v11 fases.

Meer informatie kan u vinden op pagina: http://www.longtermplayerdevelopment.be of in de flyer

Meer informatie kan u ook bekomen via : opleiding.physical.coach@gmail.com 

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding omvat 36 lesuren (1 lesdag per maand (van augustus 2016 t.e.m. juni 2017) :

  • 8 lesdagen van 4 uur (32u)
  • 4 lesuren stage in de club

De competentiemeting gebeurt aan de hand van een praktijkexamen en mondeling examen in de maanden mei of juni 2017.

Waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding wordt per provincie georganiseerd vanaf eind augustus/begin september 2017 op volgende locaties : 

Provincie Club Gemeente Lesdag
West-Vlaanderen KSV Diksmuide Diksmuide Dinsdag
West-Vlaanderen KSK Steenbrugge Steenbrugge Zondag
Oost-Vlaanderen Olsa Brakel Brakel Dinsdag
Oost-Vlaanderen Sporting Lokeren Lokeren Maandag
Vlaams-Brabant FC Landen Landen Woensdag
Antwerpen KFC Nijlen Nijlen Zondag
Limburg Bocholt VV Bocholt Zondag

 

Een overzicht van de lessenroosters per centrum kan u terugvinden via volgende link : Klik hier

Inschrijven kan vanaf vrijdag 16 juni 2017 via http://www.coacheducation.be

Toelatingsvoorwaarden 

  • De leeftijd van 17 jaar bereikt hebben in het jaar dat de cursus aanvangt
  • Houder zijn van één van de volgende diploma's: UEFA B, Keepertrainer Niveau 2 (seniors), Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen of Kinesitherapie
  • Het inschrijvingsgeld van 395 euro betaald hebben voor aanvang van de opleiding (storting op IBAN: BE66 9730 1982 7743) met vermelding centrum, naam en voornaam kandidaat
  • Aangesloten zijn bij KBVB - Voetbal Vlaanderen en toegewezen zijn aan een officiële club ervan
  • Niet van de Bondslijsten geschrapt zijn 

Evaluatie

Elke kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en die minstens 80 % van de voorziene lessen aanwezig is, wordt op de volgende punten beoordeeld:

  • Permanente evaluatie: taken en opdrachten (20%)
  • Stage in de club (30%)
  • Praktijkexamen en schriftelijk examen met mondelinge verdediging (50%)

Een onvoldoende op een of meerdere hierboven opsomde punten, geeft recht op een herkansing die eind augustus volgend op het lopende seizoen georganiseerd wordt. 

UEFA Licentiepunten

Deze opleiding wordt erkend door KBVB - Voetbal Vlaanderen als bijscholing voor trainers die in het bezit zijn van een UEFA B/UEFA A/UEFA A ELITE YOUTH/UEFA PRO diploma en levert 8 UEFA licentiepunten op met het oog op het verlengen van de UEFA licentie voor de cursisten die aan de toelatingsvoorwaarde voldoen om aan de examens deel te nemen (minstens 80% aanwezigheid).

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf vrijdag 16 juni 2017 via http://www.coacheducation.be.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 24 deelnemers per centrum. Een opleiding wordt slechts georganiseerd als het definitief aantal ingeschreven kandidaten in een centrum minstens 12 bedraagt. Indien minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan beslist worden om de cursusorganisatie te annuleren.