Topsportscholen

Het project Topsport werd in het schooljaar 1998-1999 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Het project Topsport Voetbal wil talentvolle voetballers vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs een vier jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle voetbalopleiding geven.

De topsportleerling krijgt zo, naast de opleiding in zijn club, een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als profvoetballer aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO-, TSO- of BSO-diploma kan behalen.

Waar?

Brugge Koninklijk Technisch Atheneum
Genk Sint-Jan Berchmanscollege
Gent Koninklijk Atheneum Voskenslaan
Leuven Koninklijk Atheneum Redingenhof
Wilrijk Leonardo Lyceum


Meer informatie in verband met de topsportscholen kan je hieronder terugvinden:

Informatiebrochure tweede & derde graad
Selectiecriteria jongens

Interesse?

De selectietesten Topsport in functie van het schooljaar 2017-2018 gaan door op de volgende data in het Nationaal Voetbalcentrum te Tubeke:

Er worden 2 selectierondes onderscheiden:

  1. Eerste selectieronde voor geboortejaar 2002 of 2003 (of uitzonderlijk 2004 indien voor op studietraject):
    - dinsdag 11 en/of woensdag 12 april 2017 (aanvraag via inschrijvingsformulier uiterlijk vrijdag 24 maart 2017)
    - OF woensdag 10 mei 2017 (bij gewettigde afwezigheid april 2017)
     
  2. Tweede selectieronde (=herkansing) voor geboortejaar 2002 of 2003 (of uitzonderlijk 2004 indien voor op studietraject): 
    - dinsdag 1 augustus of woensdag 2 augustus 2017 (aanvraag via inschrijvingsformulier uiterlijk maandag 3 juli 2017)

Verdere informatie met betrekking tot onze selectieprocedure Topsport in functie van een mogelijke instroom voor het schooljaar 2017-2018 kunt u steeds nalezen op bovenstaande links: "selectieprocedure jongens" en "selectieprocedure meisjes".

Het inschrijvingsformulier om deel te nemen aan de selectietesten Topsport in functie van een mogelijke instroom voor het schooljaar 2017-2018 kan je hier raadplegen

Naast de Topsportscholen erkent Voetbal Vlaanderen ook een aantal scholen voor jongens en meisjes die voetbal en studies willen combineren.