Raad van Bestuur VFV

Raad van Bestuur VFV
 

  1. De VFV is een vzw, waarin het opperste orgaan de Algemene Vergadering is. De provincies worden hierin vertegenwoordigd door een aantal afgevaardigden.
  2. De VFV wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 12 leden, benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt een secretaris-generaal en een penningmeester aan, al dan niet lid van de Raad van Bestuur.
  3. Voor de daden van dagelijks bestuur, draagt de Raad van bestuur zijn bevoegdheid over aan het "Dagelijks Bestuur", bestaande uit de voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester en drie leden aangeduid door de Raad van Bestuur.
     
Raad van Bestuur
Gilbert Timmermans Voorzitter
Lid dagelijks bestuur
Benny Mazur Administratief coördinator
Secretaris-generaal
Lid dagelijks bestuur 
Tom Borgions Penningmeester
Lid dagelijks bestuur
Jan Van Onsem 1ste ondervoorzitter
Lid dagelijks bestuur
Jos De Ryck 2de ondervoorzitter
Lid dagelijks bestuur
Johan Timmermans Lid dagelijks bestuur
Willy Ozeel Lid dagelijks bestuur
Berly De Cock Lid
Hubert De Neef Lid 
Robert Huygens Lid
Karel Vanwesenbeeck Lid
Roger Vercarre Lid
Jean-Pierre Notelteirs Lid
Jozef Proost Lid
Bob Browaeys Sporttechnisch coördinator
Johnny Vanspauwen Voorzitter Vlaamse Studiecommisie
Waarnemer