Vlaamse studiecommissie

Vlaamse Studiecommissie

De Vlaamse Studiecommissie (VSC) is het wetgevende orgaan van de Voetbalfederatie Vlaanderen. Zij vertegenwoordigt de VFV binnen de Nationale Studiecommissie (NSC).

Zij bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen. Zij formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot reglementswijziging met directe of indirecte invloed op het amateurvoetbal in Vlaanderen. De Raad van Bestuur van de VFV heeft evenwel het recht zich te verzetten tegen de goedkeuring van een reglementswijziging, en dit in het algemeen belang van het voetbal.

De VSC is als volgt samengesteld:

Met stemrecht in alle gevallen:

  • De vijf provinciale studiecommissies, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers.
  • De clubs van Derde nationale aangesloten bij de VFV, met 2  vertegenwoordigers.
  • De clubs van Bevorderingen aangesloten bij de VFV, met 2 vertegenwoordigers.

Deze zeven delegaties beschikken ieder over één stem.

Met stemrecht indien het behandeld voorstel betrekking heeft op de entiteit zelf, in de andere gevallen met een adviserende functie:

  • Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers.
  • Futsal met 2 vertegenwoordigers.

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem.

 
Vlaamse Studiecommissie
Johny Vanspauwen Voorzitter  
Walter Troonbeeckx Lid VSC Antwerpen
Marc Van Craen Lid VSC Antwerpen
Romain Appeltans Lid VSC Limburg
Willy Brockmans Lid VSC Limburg
Wim Fonteyn Lid VSC Oost-Vlaanderen
Marnix Roelands Lid VSC Oost-Vlaanderen
Paul Brams Lid VSC Vlaams-Brabant
Willy Scheys Lid VSC Vlaams-Brabant
Luc Clarysse Lid VSC West-Vlaanderen
Romain Saelens Lid VSC West-Vlaanderen
André Daems Lid VSC Derde Nationale
Alain Sleebus Lid VSC Derde Nationale
Luc Verdonck Lid VSC Bevordering
Jozef Proost Lid VSC Bevordering
Betty Van Proeyen Lid VSC Vrouwenvoetbal
Marc Ronse Lid VSC Vrouwenvoetbal
Etienne D'eer Lid VSC Futsal
Jan Aerts Lid VSC Futsal
Marcel Van Elshocht Adviseur VFV Referee Dept.  
Jan Van Onsem Lid Raad van Bestuur Afgev. RvB VFV
Benny Mazur Secretaris-Generaal VFV  
Ben Doumen Secretaris VSC